top of page

Заняття 2 Особливості композиції

Навчальний академічний рисунок має кілька ключових особливостей композиції, які забезпечують його навчальну цінність та художню якість:

1. Точність пропорцій:
   - Важливою є правильна передача пропорцій зображуваного об’єкта.
   - Пропорції визначаються шляхом вимірювання та порівняння різних частин об’єкта.

2. Конструктивний підхід:
   - Малюнок будується на основі простих геометричних форм (сфер, кубів, циліндрів тощо).
   - Конструктивний аналіз дозволяє зрозуміти об’єм та структуру об’єкта.

3. Тональний баланс:
   - Використання світлотіні для створення об’єму та просторової глибини.
   - Плавні переходи між світлом і тінню допомагають передати матеріальність і фактуру.

4. Композиційний центр:
   - Визначення головного об’єкта або групи об’єктів, які привертають увагу.
   - Композиційний центр має бути розташований таким чином, щоб створити гармонію в межах аркуша.

5. Лінійна перспектива:
   - Використання правил перспективи для створення враження глибини та простору.
   - Точки сходження та горизонтальні лінії допомагають правильно розмістити об’єкти в просторі.

6. Єдність та цілісність:
   - Всі елементи композиції мають бути зв'язані між собою.
   - Єдність досягається через повторення форм, кольору, текстури та ритму.

7. Контрасти та акценти:
   - Використання контрастів (світло-темний, великий-малий, простий-складний) для створення динаміки.
   - Акценти виділяють важливі частини малюнка та надають композиції інтерес.

Ці принципи допомагають студентам розвивати технічні навички та розуміння композиції, що є основою для подальшої роботи в мистецтві та дизайні.

bottom of page