top of page

Заняття 8. Вивчення нових кольорів

Питання: Які основні кольори ми знаємо, і чому вони важливі для створення нових кольорів?

Відповідь: Основні кольори — це червоний, синій і жовтий. Вони вважаються основою колірного спектру, оскільки з їх допомогою можна створити майже будь-який інший колір. Мішаючи основні кольори в різних пропорціях, можна отримати похідні кольори та різноманітні відтінки. Це основний принцип колірної теорії, який допомагає розуміти, як працювати з кольором у мистецтві та дизайні.

Питання: Як можна отримати похідні кольори з мішання основних кольорів, і які приклади ви можете навести?

Відповідь: Похідні кольори утворюються шляхом мішання двох основних кольорів. Ось деякі приклади:

 • Червоний і жовтий мішаються, щоб отримати помаранчевий.

 • Жовтий і синій дають зелений колір.

 • Синій і червоний перетворюються на фіолетовий.

Lekcja 8. Poznawanie nowych kolorów.

Pytanie: Jakie kolory podstawowe znamy i dlaczego są one ważne dla tworzenia nowych kolorów?

Odpowiedź: Kolory podstawowe to czerwony, niebieski i żółty. Uważane są za fundament spektrum kolorów, ponieważ za ich pomocą można stworzyć niemal każdy inny kolor. Mieszając kolory podstawowe w różnych proporcjach, można uzyskać kolory pochodne i różnorodne odcienie. Jest to podstawowa zasada teorii kolorów, która pomaga zrozumieć, jak pracować z kolorem w sztuce i projektowaniu.

Pytanie: Jak można uzyskać kolory pochodne z mieszania kolorów podstawowych i jakie przykłady możesz podać?

Odpowiedź: Kolory pochodne powstają przez mieszanie dwóch kolorów podstawowych. Oto kilka przykładów:

- Czerwony i żółty mieszają się, aby uzyskać kolor pomarańczowy.

- Żółty i niebieski dają kolor zielony.

- Niebieski i czerwony przekształcają się w kolor fioletowy.

основні кольори спектру

Спектральне коло

спектральне коло

Презентація заняття

Теплі кольри Ciepłe kolory

Створіть власний малюнок на основі теплих кольорів, про які ви почули у презентації. 

Stwórz własny obraz oparty na ciepłych kolorach, o których słyszałeś na prezentacji.

Холодні кольри  Zimne kolory

Створіть власний малюнок на основі холодних кольорів, про які ви почули у презентації. 

Stwórz własny rysunek na bazie chłodnych kolorów, o których usłyszałeś na prezentacji.

Домашнє завдання

Прослухайте домашнє завдання в аудіо-треку.

Дом завданняДомашнє завдання
00:00 / 01:48

Інструкції для Батьків: Обговоріть з дитиною, які кольори вона асоціює з різними емоціями. Допоможіть їй підготувати необхідні матеріали та дайте можливість експериментувати з кольорами.

Praca domowa

Odsłuchaj pracę domową w wideo.

Instrukcje dla Rodziców: Omówcie z dzieckiem, jakie kolory kojarzą się z różnymi emocjami. Pomóżcie mu przygotować potrzebne materiały i dajcie mu możliwość eksperymentowania z kolorami.

Рекомендації для Батьків по Заняттю 8:

 1. Стимулювання Експериментування з Кольорами:

  • Надавайте дитині можливість експериментувати з кольорами вдома, змішуючи фарби або кольорові олівці.

 2. Обговорення Емоцій та Кольорів:

  • Розмовляйте з дитиною про те, як кольори можуть відображати емоції та почуття, та як вона може використовувати це в своїх малюнках.

 3. Заохочення Творчості:

  • Заохочуйте дитину до створення власних мистецьких творів, використовуючи власноруч змішані кольори, та похваліть її за оригінальність.

 4. Розширення Розуміння Кольору:

  • Використовуйте повсякденні ситуації, щоб показати, як кольори впливають на наш настрій та сприйняття світу.

Залучення до творчих активностей, пов'язаних з кольором і емоціями, допоможе дитині глибше розуміти мистецтво та самовираження.

Rekomendacje dla Rodziców na Lekcję 8:

1. Stymulowanie Eksperymentowania z Kolorami:
   - Pozwólcie dziecku eksperymentować z kolorami w domu, mieszając farby lub kredki.
2. Dyskusja o Emocjach i Kolorach:
   - Rozmawiajcie z dzieckiem o tym, jak kolory mogą odzwierciedlać emocje i uczucia oraz jak może wykorzystać to w swoich rysunkach.
3. Zachęcanie do Kreatywności:
   - Zachęcajcie dziecko do tworzenia własnych dzieł artystycznych, używając mieszanych przez siebie kolorów, i chwalcie je za oryginalność.
4. Rozszerzenie Zrozumienia Koloru:
   - Wykorzystujcie codzienne sytuacje, aby pokazać, jak kolory wpływają na nasz nastrój i postrzeganie świata.

Angażowanie w kreatywne działania związane z kolorem i emocjami pomoże dziecku lepiej zrozumieć sztukę i samowyrażenie.

bottom of page